Ludu Syjonu: powrócił czas śpiewu!

Liturgia rzymska zna stationes: stacje, przystanki, momenty modlitwy, w których papież i wierni udawali się - i nadal udają - do szczególnej bazyliki: kościoła stacyjnego, często miejsca pamięci i przechowywania relikwii męczennika. Słynne są wielkopostne kościoły stacyjne, ale nie są jedyne, a Adwent, jak każda pielgrzymka :Continuereading "Ludzie Syjonu: czas pieśni powrócił!"