Tibi dixit. Lucrarea "celei de-a treia zile" în a treia feria.

1

Inițial, introitul acestei a doua duminici a Postului Mare a fost cântat la a III-a feria celei de-a doua săptămâni a Postului Mare (marți). Ochiul teologului nu a ratat insistența asupra numărului 3 care a apărut în aproape întreaga sărbătoare: în ziua liturgică (a III-a feria), în buldoexcavatoarele cuvintelor (vultum/faciem), în Lecturi (de tercio regnum, astăzi 1 Sam 17, 14), în modalitatea (modul III a Introveritului) și chiar în figurile neumatice (tristrophes). Pentru William de Auxerre există o explicație:

"Tercia feria est de opere tercie diei"

(Marțea celei de-a doua săptămâni a Postului Mare relatează despre lucrarea celei de-a treia zile)

Adică atunci când "Dumnezeu a spus: "Apele care sunt sub cer să se adune într-un singur loc și să se usuce să se usuce". [...] "Fie ca pământul să producă lăstari, ierburi care produc semințe și pomi fructiferi, care dau roade pe pământ cu sămânța, fiecare după felul său." [...] Și era seară și era dimineață: a treia zi" (Gen 1:9-13).

Dar când dă roade pământul? Sempre Guglielmo spune:

"Hoc fit, quando homo non curat de voluptatibus carnis et ieiunat"

(Pământul dă roade atunci când omul nu-și concentrează preocupările asupra plăcerilor firii și posturilor)

Omul este invitat la o detașare de alimentele pământești, darurile pământului roditor, prin acel post autentic care este posibil numai prin diligarea (iubitoarea) lui Dumnezeu prin exercițiul carității. De fapt: "per caritatem fit ieiunium laudabile" (prin caritate postul poate fi vrednic de laudă).

Și venitul Tibi dixit?

Este imaginea direcției corecte pe care trebuie să o luăm în perioada Postului Mare, când suntem invitați la penitență autentică. Inima se ridică din realitățile pământești pentru a-L căuta doar pe Dumnezeu, singurul remediu care eliberează de griji sufocante. Mai mult decât atât, Evanghelia celei de-a treia feria proclama: "nolite solliciti esse (Lc 12,11)" (nu vă faceți griji) și William nostru a comentat:

"sollicitudine scilicet sufocant. Sed sollicitudine providentie possumus et debemus

(Îngrijorarea este sufocantă, dar putem și trebuie, în locul ei, să preferăm providența.)

Și încheie afirmând:

"Ideo introitus est: «tibi dixit cor meum»"

(Din acest motiv, introitul este: Inima mea v-a spus.)


Numai căutând fața lui Dumnezeu trăind milostenia și încrezându-se în providență, atunci, omul poate depăși necazurile care îl sufocă și poate găsi în el singura suflare care dă viață.

Răspuns

%d bloggeri făcut clic pe Ca pentru aceasta: